Tehtud tööd

OÜ Ehitusmeister Rent teenindab ehitusseadmete, tellingute, soojakute ja muuga ehitusobjekte valdavalt Lõuna-Eestis. Ka on meie prioriteediks erinevate spordi- ja kultuurisündmuste varustamine soojakute ja mobiilsete piirdeaedadega. 

Meie rendipargis on ~ 4000 m erinevaid piirdeid nii ürituste tarbeks, kui liikluse korraldamiseks. Mõned näited meie teenindatud objektidest galerii all.